Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-PGD&ĐT ngày 04/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Giao lưu CLB tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2019 - ...